ZGŁOŚ UDZIAŁ

11-12 czerwca 2019 Centrum Kongresowe Ossa

KONTAKT

Makroekonomia a biznes dealerów. To powinieneś wiedzieć

2 dni, 18 prelegentów

20-minutowe wystąpienia

Spotkania branży

W teorii perspektywa biznesowa i makroekonomiczna powinny iść ze sobą w parze. To przecież z realnych decyzji podejmowanych przez osoby zarządzające biznesem bierze się ogólny obraz kondycji branży, a w dalszej kolejności całej gospodarki. To właśnie na bazie tych decyzji kształtują się podstawowe wskaźniki gospodarcze w kraju czy regionie. Rzeczywistość jest jednak zdecydowanie bardziej skomplikowana. Zmiany w gospodarce nie znajdują odzwierciedlenia jeden do jednego w sytuacji branż czy przedsiębiorstw działających w danym systemie ekonomicznym. Co więcej, także stopień korelacji, czyli zbieżności gospodarki i biznesu, jest różny w zależności od poszczególnych branż.

Kontakt w sprawie Kongresu

Katarzyna Kaczorek

katarzyna@miesiecznikdealer.pl
+48 515 173 128

ARCHIWALNE WPISY

Co istotne, nie ograniczyliśmy się wyłącznie do korelacji wskaźników branżowych i gospodarczych. Ignacy Morawski zanalizował również, jak zmieniała się w ostatnim czasie płynność firm dealerskich (niestety nie wypadamy tu dobrze na tle innych branż), a także, jakie wyzwania biznesowe czekają w najbliższych latach dealerów (i polskich przedsiębiorców w ogóle). Główne z nich – i to akurat nie jest zaskoczenie – wiąże się z kosztami pracowniczymi. Morawski mówi wręcz o pełzającej na horyzoncie „rewolucji płacowej” w polskim biznesie.

Zmiany makroekonomiczne a przychody dealerów

Całość podsumowuje „punkotwe” zestawienie gospodarczych szans i zagrożeń, opatrzone autorską prognozą co do prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Zachęcamy do lektury. Nawet jeśli nie wszystkie jej fragmenty będą optymistyczne dla biznesu dealerskiego w Polsce (a może tym bardziej dlatego...).

W jaki sposób najprościej zdefiniować pojęcie korelacji? Korelacja pokazuje nam, na ile równolegle podążają ze sobą dwie zmienne. Może ona przyjmować wartość od -1 do 1. Jeżeli korelacja wynosi -1, zmienne zmierzają w dokładnie odwrotnych kierunkach (np. poziom wykorzystania parasoli przeciwdeszczowych i stopień nasłonecznienia). Gdy wynosi 0, zmienne są od siebie w zasadzie niezależne (to rzadszy przypadek, jak obroty serwisu mechanicznego vs. wyniki reprezentacji Polski w hokeju). Gdy zaś korelacja sięga 1, zmienne poruszają się idealnie równolegle. Poziom „zadowalający”, który wskazuje, że jedna zmienna jest dość istotna dla drugiej, to 0,5.

Na początek sprawdźmy korelację z gospodarką tempa wzrostu przychodów firm dealerskich (dane dotyczą lat 2006-2017). Jak mają się one do dynamiki polskiego PKB? Tu korelacja wynosi 0,4 – czyli jest dość istotna, ale na pewno nie bardzo wysoka.

Okazuje się, że dużo lepszym drogowskazem jest dla branży ASO konsumpcja, bo tu korelacja wynosi aż 0,55. – Widać, że nie przypadkiem urzędy statystyczne często klasyfikują zakup auta – szczególnie w przypadku gospodarstw domowych, a nie firm – również jako wydatek konsumpcyjny – zaznacza ekonomista. Co za tym idzie, wysoką korelację wykazują również pozostałe wskaźniki mające istotny wpływ na konsumpcję, przede wszystkim zatrudnienie (przeciętna stopa zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw), gdzie korelacja z przychodami ASO to 0,5.

Jak wygląda wspomniana korelacja w przypadku branży dealerskiej? Sprawdził to dla nas Ignacy Morawski, ekonomista specjalizujący się w prognozach makroekonomicznych i założyciel ośrodka analiz gospodarczych SpotData. Ekspert przyjrzał się wskaźnikom finansowym polskich dealerstw z ostatniej dekady (głównie przychodom i rentowności) oraz zestawił je z najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi w skali makro (m.in. dynamiką PKB, inwestycjami, konsumpcją). Jakie wnioski płyną z tego eksperymentu dla dealerów? Którym wskaźnikom gospodarczym powinna się przyglądać nasza branża szczególnie uważnie? Odpowiedzi – niekiedy zaskakujące – znajdują się w opracowaniu, które dziś udostępniamy po raz pierwszy!

Następny wskaźnik makroekonomiczny to inwestycje (nakłady brutto na środki trwałe). – Ten wskaźnik wydaje się sensowny o tyle, że przecież zakup samochodu – gdy ma stanowić o przyszłych przychodach – może być inwestycją. Ale korelacja z przychodami firm dealerskich to tylko 0,2. Czytaj: inwestycje mają znaczenie, ale nie jest to najlepszy „driver”, który może wskazywać dealerowi, co w danym okresie będzie się działo z przychodami jego firmy – tłumaczy Ignacy Morawski.

Raport "Dealerzy samochodów na tle współczesnej gospodarki"

Aby pobrać raport "Dealerzy samochodów na tle współczesnej gospodarki"

wypełnij poniższy formularz, podając swój adres e-mail.

Konsumpcja jest tym wskaźnikiem makroekonomicznym, który z punktu widzenia analizowania rynku dealerskiego wykazuje najwyższy wskaźnik korelacji z przychodami dealerstw.


Zachęcamy do pobrania pełnej wersji raportu.

Aby pobrać raport "Bańka stokowa na rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych"

wypełnij poniższy formularz, podając swój adres e-mail.

Dealerzy samochodów na tle współczesnej gospodarki

Aby pobrać raport "Dealerzy samochodów na tle współczesnej gospodarki"

wypełnij poniższy formularz, podając swój adres e-mail.

Aby pobrać raport "Dealerzy samochodów na tle współczesnej gospodarki"

wypełnij poniższy formularz, podając swój adres e-mail.

Miesięcznik Dealer

ul. 11 listopada 28a

05-816 Michałowice

ul. Zagłoby 18 lok. 3102-495 Warszawa

Dealer Consulting Group Konieczny i Wspólnicy S.J

Tel. 22 243 63 86
redakcja@miesiecznikdealer.pl
www.miesiecznikdealer.pl
www.dealerconsulting.pl