zgłoś udział

Nowa formuła wystąpień

30 Marzec, 2018
Nowa formuła wystąpień, wzorowana na formacie konferencji TEDx · odejście od 40-minutowych minutowych prelekcji na rzecz krótkich i praktycznych wystąpień (zasada 20-minutowych prezentacji)   · 18 różnych wystąpień przy zachowaniu takiej samej jak dotychczas liczby przerw na rozmowy i spotkania kuluarowe (jeszcze więcej wiedzy w tym samym czasie)   · tematyka większości wystąpień maksymalnie sformatowana pod potrzeby branży (zwiększenie liczby prelekcji z udziałem samych dealerów, w których odsłonią oni fragmenty swoich biznesów; minimum teorii, maksimum praktyki) · motywacyjne i mocno „kazusowe” wystąpienia praktyków oraz zawodowych mówców (szersze spojrzenie na biznes i zarządzanie, inspiracje od najlepszych) 4 rodzaje prelekcji, każda „szyta” pod potrzeby dealerskiego menedżera   · Dealerzy – najważniejsze grono prelegentów, którzy odsłonią przed publicznością fragmenty swoich biznesów i procesów wdrażanych w firmach; w krótkich i praktycznych prelekcjach – o tematyce możliwie najbliższej koszuli dealera – sami dealerzy opowiedzą słuchaczom „jak to działa u mnie”; skoncentrują się na konkretnym procesie czy elemencie zarządzania, który usprawnił działanie stacji lub funkcjonowanie danego obszaru firmy; pokażą go na liczbach, wskaźnikach, no i oczywiście przekażą swoje obserwacje z samego wdrażania, przede wszystkich w postaci konkretnych rad, dobrych praktyk i wniosków (co robiłem źle i dlaczego; jak to ulepszyłem; na czym polegała zmiana; jakie efekty udało się dzięki niej osiągnąć) · Eksperci i praktycy branży – analitycy rynku, często byli dealerzy bądź menedżerowie, którzy zapewnią szersze spojrzenie na dany problem; nieco z dystansu, bez emocjonalnego obciążenia, jakie towarzyszy „czynnym” dealerom, zarządzającym własną firmą; wszyscy z nich pracują z branżą na co dzień, więc każde wystąpienie będzie miało charakter „kazusowy”, a nie teoretyczny (przykładowo: jak NIE planować budżetu; na co uważać, tworząc dział „używek”; jakie wartości wskaźników finansowych powinny dealerowi zapalać „lampkę”) · Świat zewnętrzny – branża dealerska nie działa w próżni, więc nie ma co obrażać się na zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie: w sprzedaży, w komunikacji, marketingu, w świecie internetu i cyberprzestrzeni; trzeba im sprostać, a nowoczesne narzędzia wykorzystać w swoich biznesach; opowiedzą o tym najlepsi eksperci od e-mailingu, social media, bezpieczeństwa IT itd. · Gość specjalny – zawodowy mówca, który nie tylko występami na scenie, ale całym swoim życiem udowadnia, że „można”, że „się da”... prelekcja inspirująco-motywacyjna, która ma wywołać brawa już podczas wystąpienia; i dać dealerom przysłowiowego „kopa”; w tym roku owym motywującym ma być Jacek Walkiewicz, psycholog i członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców (choć on sam „motywatorem” nigdy by się nie nazwał – jak podkreśla, wywodzi się jeszcze z pokolenia, które wstawało rano i samo z siebie wiedziało, co ma robić...)